Cailleach, teksty z marca 2015 roku

2 teksty z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Zni­kasz z oczu , znik­nij , i z ser­ca . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 marca 2015, 09:40

Nadzieja

Słońce, lękli­wie za­gościło w ruinach
Hadesu
Po­woli,sta­ran­nie przedzierając się przez cier­nie
By wy­pełnić pus­tkę , 
całko­wicie .

Cier­nie,jak morze czer­wo­ne
rązstąpiły swój mrok na pół
wpuszczając promienie
to­piące (nie)ludzki ból

Pro­mienie,nie ogień
nie obrócą kol­cy w po­piół
scho­wają je na po­tem
by wyżnąć swo­je bliz­ny ,gdy na­dej­dzie niepokój . 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 marca 2015, 01:19
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria