Cailleach, teksty z maja 2013 roku

1 tekst z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

* * *

Mil­czące lus­tro zna wiele tajemnic.
Od­bi­cie nie jest wyraźne.
Oczy szu­kają czys­te­go przebłysku.

Od­bi­cie jest po­dob­ne.Us­ta wyk­rzy­wiają się
w gry­masie.Złość i fa­la kry­tyki,- ref­lekto­ra ,
ustępują trosce.

Wy­cieram dłonią lustro.
Pat­rzysz na mnie,Twój wzrok jest ciepły,wręcz parzy.
Cze­muż więc,mój jest zdys­tanso­wany ?

Two­ja dłoń,de­likat­nie wy­suwa się na przód.
Odłam­ki bru­du,roz­prys­kują się,jak światło.
Pęka szkło,ba­riera między na­mi przes­ta­je być namacalna.
Więź mat­ki i córki,za­cis­nia się. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2013, 22:42
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria