Cailleach, teksty z lutego 2015 roku

1 tekst z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Malum

Kwiaty więdną ,a prze­cież pra­wie wiosna
brak puchu białego na sos­nach
ptaków śpiew ,uwięziony
w złotej klat­ce marzeń
roz­trop­nie uko­jony

Spoj­rze­nia kujące ,wiat­rem po­parzo­ne
na przekór Marzan­nie, w prze­ciw­nym kierun­ku lgnące
Mat­ka Na­tura ,prag­nie żyć w har­mo­nii
z da­la od prze­pychu krzywd i zbrodni 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 lutego 2015, 00:21
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria