Cailleach, teksty z listopada 2015 roku

1 tekst z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

7.11.15

Nie wiem czy go kocham
pro­cen­ty przy­pomi­nają mi siłę
uczucia

Gdy me us­ta są spro­cen­to­wane
myślę o Tobie
cza­sami częsciej
cza­sami rzadziej

Wróciłbyś do mnie,o moj ukochany
by na no­wo poz­nać siebie
za­pom­nieć krzywdę,wyrządzo­ne wspólnie
rany


Czas ucieka,jak sza­leniec
z wa­riat­ko­wa
wrócisz kiedyś do mnie
odzys­kaw­szy wol­ność
cicho zapłacesz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2015, 00:06
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria