Cailleach, teksty ulubionych autorów, strona 2

13 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Błogość mej duszy za­bija ciało, lecz nie wys­tar­cza sa­mej sobie. 

cytat

Rozsądny człowiek po­winien pop­rzes­ta­wać na to­warzys­twie swej włas­nej osoby. 

cytat

Po­nieważ niedo­la i po­niżenie, i śmierć, i nic, czym Bóg czy sza­tan chciałby nas po­karać, nie mogły nas roz­dzielić, ty z włas­nej wo­li to uczyniłaś. 

cytat
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Emily Brontë