Cailleach, strona 6

55 tekstów – auto­rem jest Cail­leach.

"A przeszłość znow pu­ka do mych drzwi...ot­worzyc ?" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2011, 19:34

Zanim zrozumiesz

Otwórz oczy,Szarlatanie,
Chwyć jej dłoń,
Taką zimną,lodowatą,
Kruchą niczym szkło.

Nie­chaj księżyc was kołysze,
Por­wie ją !
Ciem­ność zak­ra­da się w nas,
Za­lewa jej oczy,czar­na twarz.
Dzień z nocą próbują oszu­kać nas.

Po­woli kołyszę ją wiatr.
Wichu­ra rozpęta się,
Wspom­nienia jak liście,
opadną na dnie..

A ona po­woli wstanie,
ot­rząsnie się.
Jeszcze raz spoj­rzy w Twe oczy,po­calu­je Cię.
Po­da jej dłoń,uśmie­chnie się.
I odej­dzie po­zos­ta­wiając po so­bie
Tyl­ko czarną mgłę, 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 kwietnia 2011, 23:05

Wspomnienia

Tańczysz tam na brze­gu
z ocza­mi pełny­mi łez,
Żyjąc wspomnieniami
Od­wra­casz sie ciągle wstecz.

Wspo­minasz chwi­le minione,
Tak daw­no już zapomniane.
Po co ra­nisz swe ser­ce ?
Po co je ra­nisz?

On odszedł
Nie wróci już.
Ty odeszłas,nie wa­hałaś się
Użyć słów,które te­raz ra­nią Twą duszę.

On też załuje,ale cóż
Miłość odeszła ,nie wróci już.
Ja ,która pisze ten wiersz
Też żałuję ,że wa­hałam się. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 stycznia 2011, 22:24

" Cie­szyłam się,uśmiechałam,
Dos­ta­wałam to sa­mo w zamian
Te­raz wiem,że nie było warto...
Uśmie­chać się tak jas­no . " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2010, 21:59

'A te­raz stoisz prze­de mną i py­tasz kim jes­tem.Za­dajesz pytania.
A ja ? Sto­je i pat­rze na Ciebie pus­tym wzro­kiem,ta­kim sa­mym ja­kim on nieg­dys na mnie.
-Zmieniłaś się... -zmieniłam się? Ja nig­dy nie byłam sobą. Zaw­sze byłam tą, którą chciałeś abym była, na­wet wbrew włas­nej wo­li. Byłam Twoim ideałem.Te­raz zna­jac praw­dzi­wa mnie,na­dal kochasz? I za­pad­la niez­reczna cisza,kto­ra na zaw­sze roz­dzieliła by­lych kochan­kow. ' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2010, 00:06
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria