Cailleach, teksty z września 2014 roku

4 teksty z września 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Dzięki, ma­gii fo­tog­ra­fi wspom­nienia stały się na­macal­ne.Przez wiele lat do­ceniałam i pielęgno­wałam każde z nich,sta­ran­nie i z naj­większą ra­dością ot­wierałam al­bum.Gdy jed­nak od­szedłes ,by tworzyc no­wy al­bum,juz tyl­ko swój... mi zbrakło od­wa­gi by pielęgno­wać..nasz.Cze­kam na mo­ment ,gdy wrócisz i ra­zem włożymy nową fotografię.

M. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2014, 19:26

Stałam się suką.Przy nodze swe­go pa­na ,wier­nie i nieus­tannie leżałam.Pis­kli­wym głosi­kiem pro­siłam o uwagę by za chwilę dos­tać z no­gi kap­ciem,ko­lej­ny raz..Uciekałam w kąt,nie na długo,tak w sam raz, by wrócić za chwilę po ko­lej­ny raz.Pod­ku­liłam ogo­nek i dziel­nie trwam,nie przy Pa­nu lecz ka­ta dniach


| Nie do­puście nig­dy by pro­cent Wasze­go po­niżenia ilus­tro­wał po­wyższą myśl | 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 września 2014, 19:56

Powieszona nadzieja

Pękła we mnie ta ciecz
Wszys­tko wypłyneło.
Dwie godzi­ny,nieus­tannie ciekło.

Gwoździem, sól prze­biłeś ,O
Bez­duszny ,Zba­wicielu !

Twój chichot ,po­derżnął mój ból
Scaląjąc mnie w niepełną całość
Dłońmi, nig­dy nieza­pom­niany żal. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 września 2014, 05:30

Sirrius

Ta­ka krucha
się stałam

niez­darna i
przewidywalna

Niczym żeb­rak ,
zaczełam wy­ciągać ręce ku Tobie

skulona

nie pot­ra­fię wstać,ale
pod­noszę wzrok by spot­kać Ciebie

od­kochal­ny głaz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 września 2014, 03:07
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria