Cailleach, teksty ze stycznia 2015 roku

2 teksty ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Maria

Jes­tem : dziecin­na i nieznośna
W swej miłości roztropna.

Jes­tem : egois­tyczna i rozchwiana
Gdy, kocham to cała.

Jes­tem : płaczli­wa i histeryczna
Niezastąpiona ma choroba.

Jes­tem : bla­da i cienka
Nig­dy nie bedę piękna.

Jes­tem : za­kocha­na,śle­po i bezboleśnie
W swej pros­to­cie namiętnie.

Byłam : za­kocha­na i czyjaś
Byłam ,szczęśliwa
Byłam, Two­ja !

dziś

Jes­tem : realis­tyczna i znośna
Niekocha­na i złud­nym uczu­ciem karmiona.

Jes­tem : chwas­tem ,od­kryw­szy to niedawno
Pod­le­wam się kłamstwem.

Pos­ta­wiona,obok Two­jej róży
Usycham za dnia 

wiersz • 9 stycznia 2015, 22:06

Ani jedna

Już nie biegnę
nie krzyczę
ani
nie wątpię

jes­tem kwiatem polnym
nig­dy nie będę uni­kato­wym tulipanem
jes­tem chwas­tem ,czar­nym
bez ko­lorów

zry­wając mnie na chwi­le ,wsta­wiasz do słoika
wychy­lam się lekko
cze­kam na wodę
da­jesz tyl­ko gram
przeżyję

pat­rzysz na mnie,na Twoim ok­nie pre­zen­tuję się pra­wie ideal­nie
wychy­lam kwiat ,brud­nożółte z fiole­towy­mi żyłka­mi oczy
spo­log­li­wie ,pod­noszę

pod­le­wasz mnie po trochu,dając mi miłość
w myślach ,od­dając się cieniom swo­jej przeszłości
swoim ideal­nym kwiatom

chwast wyrzuczasz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 stycznia 2015, 22:26
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria