Cailleach, teksty ze stycznia 2014 roku

4 teksty ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

" Gdy przechodzi mnie dreszcz jak ten,lo­dowa­ty a jed­nocześnie gorący ,śro­dek za­lewa mag­ma gorąca , przeg­ry­wająca z otoczką chłodu ,wiem ...że po­woli od­chodzisz. " 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2014, 20:20

Trochę jakby mniej

Lu­bisz kwiaty,Najdroższy
te naj­lep­sze,wiem

Mój kwiat dla Ciebie
mniej obiek­tywnie wyjątkowy
pragnął kwitnąć.

W wa­zonie pośród in­nych sur­real­nych delikatności,myślał
że to je­go pielęgnu­jesz, oddanie

Z cza­sem lis­tki kwiatu ,zaczęły opa­dac,by na no­wo się od­rodzić
Biało-różowo-niebies­kie płat­ki ,zas­tygły
w za­dumie by zro­zumieć

Pętla ko­lorów stała się czarna

Czarną różą ,już bez kolców. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2014, 21:23

Kwaśne

Ty, niedoj­rzałe Ser­ce,nie zawodź
nie ek­splo­duj
Na płatek przeszłości ,drgając
te­raźniej­szości w twarz

Zam­knij dopływy krwi,niech umiera
za­rodek niech się nie przeis­toczy w całko­witość

na­wet gdy­by czuło,że powinno. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2014, 22:03

Piątek

Dziś się z Tobą pożegnałam.
Nie lu­bię pożegnań.

Szkla­ne oczy,wytrę
Łamiącym wy­razem,uśmie­chnę się

Myśl o To­bie szklącą się ,odsunę


Nie pożeg­nałam Cie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 stycznia 2014, 00:28
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria