Cailleach, teksty z sierpnia 2015 roku

2 teksty z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Maria

Mie­szam pe­nicy­linę z wodą
uk­radłam ją Pa­nu
ko­per węgier­ski zer­wałam
do­dam go do róży kwiatu

Kwias­tostan li­py,po­siekam cienko
za­parzę Ci ,już zaraz
by­lebyś się nie trząsł

Pij,mo­je dziec­ko
Zbierz siły ,proszę
Nie zos­ta­wiaj mat­ki samej
w te­go życia horrorze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 sierpnia 2015, 23:17

12.08.2015

Pięć miesięcy minęło.
Odez­wał się ,tak spontanicznie
jej twarz ob­lała się ra­dos­nym uśmiechem
tak szcze­rym,że na sa­mo wspom­nienie pęka mi serce.

Pop­ro­sił o zdjęcia,nie by­le ja­kie,ale
ich wspólne
Godzinę po­nad je wy­syłała,spoglądając na zdjęcia rozmarzona
swo­je szczęście znalazła

Z cichą nadzieją, cze­kała na rozwój zdarzeń
Rozwój nie nastąpił,cofnęła się w cza­sie
do 31 Pażdzier­ni­ka i głośno zapłakała.

Potwór chciał tyl­ko zdjęcia,
sól py­ta 'dlacze­go' ,
du­mam ra­zem z nią ,osuszając jej czer­wo­ne policzki 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 sierpnia 2015, 02:12
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria