Cailleach, teksty z sierpnia 2014 roku

1 tekst z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Dla mnie

Roz­ma­zuje się ob­raz
On,mnie pie­cze
Zli­zuję ten słony tru­nek
Dławię się.

Do­tykam tej twarzy,
opuszczam dłonie
za­cis­kam je w pięśći
Bezpieczniej.

Ot­wieram oczy,one mają żal
duży i pełny
pat­rzą na mnie z niena­wiścią

Przepraszam. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 sierpnia 2014, 17:23
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria