Cailleach, teksty z października 2013 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Grá

Płatek śniegu, opadł na ziemię.
So­lid­ny,w swo­jej de­likat­ności struk­turze ,
nie roz­to­pił się pod pok­rywą mych dłoni

Zam­knełam go ,szczel­nie .
Znie­czu­liłam na bijące ode mnie ciepło
by po­zos­tał przy mnie .

Mój wyjątko­wy,ulot­ny płatek kwiatu
zap­ragnął być w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 października 2013, 23:15
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria