Cailleach, teksty z maja 2014 roku

2 teksty z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Ostatecznie

Lu­bię cierpieć.
Lu­bię,gdy to Ty krzywdzisz.
Łzy,jak od­ku­pienie ludzi grzesznych,
sca­lają mi duszę.

Lu­bisz moj ból,moją pokutę.
Lu­bisz,gdy czołgam się
po cier­niach lek­ko­myślnośći ,
gdy wy­mie­rzasz ba­tem ko­lej­ny cios.


Lu­bimy na siebie pat­rzeć ,
tkwiąc w tym bez­na­miętnym bezruchu.


Lu­bię, gdy wy­mie­rzasz mi cios.
Już nie płaczę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 maja 2014, 03:06

Kreska

Chcę krzyczeć
Zep­chnąć war­stwę żalu w ot­chłan butelki.

Po­woli wczuc sztywną radość
Zam­knac oczyć

Chcę krzyczeć.
Pod­nieść głowę ,zniszczyć ten gry­mas twarzy

Niech to spłynie w środku
Niech się oduczę.

Chcę krzyczeć.
Niech wiedzą,że już mnie nie kochasz

Chcę krzyczeć 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 maja 2014, 19:44
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria