Cailleach, teksty z listopada 2014 roku

1 tekst z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Dlacze­go, gdy Ty wyrzu­casz mnie ze swo­jego życia, ja nie mogę przes­tać czuć,że cze­ka na Nas ko­lej­ny roz­dział? Pi­sany szczęściem, nie krzywdą.

/Niebo znów czar­nej­sze niż zwyk­le i ja­koś tak zim­niej / 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2014, 02:04
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria