Cailleach, teksty z lipca 2014 roku

1 tekst z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Pozorna

Jes­teś,tuż obok
Tu­lisz,moją dłoń

delikatnie

Szep­czesz , : jes­teś wszystkim.
Pat­rzysz na mnie jak na naj­droższy Skarb.

Tu nie ma miej­sca na 
wza­jem­ne pre­ten­sje
nieporozumienia

od­chodzą w dal.

Jes­teśmy wszys­tkim,nasza fi­zyczność do­sięga naj­wyższe cząstki szczęścia.
Drżę.

Śmiejąć się,krzyczysz :
To tyl­ko marze­nie !

Ale ja na­dal wierzę. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2014, 02:32
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria