Cailleach, teksty z lipca 2012 roku

1 tekst z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Myśląc o R.

Za­mieniłaś wszys­tko na nic.
Zat­ra­ciłaś się w swoim wyideali­zowa­nym przypadku,
gu­biąc to co naj­ważniej­sze,poczu­cie włas­nej wartosci
łaknąc wiecej.
Cicho szepczesz,zyskałam.

Od­wra­casz jed­nak głowę gdy na Ciebie patrzę,
od­bi­cie nas rani.
Nie widzisz te­go ? Spójrz,nie od­wra­caj
bez­myślnie głowy.


Pro­sisz o więcej,krzyczysz że kochasz,
nie pat­rz na nas tym des­pe­rac­kim wzrokiem,
nie poz­wo­le Ci
zat­ra­cić się w na­mias­tce szczęścia,-
Two­jej wir­tual­nej utopii. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 lipca 2012, 01:54
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria