Cailleach, teksty z kwietnia 2011 roku

2 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

"A przeszłość znow pu­ka do mych drzwi...ot­worzyc ?" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2011, 19:34

Zanim zrozumiesz

Otwórz oczy,Szarlatanie,
Chwyć jej dłoń,
Taką zimną,lodowatą,
Kruchą niczym szkło.

Nie­chaj księżyc was kołysze,
Por­wie ją !
Ciem­ność zak­ra­da się w nas,
Za­lewa jej oczy,czar­na twarz.
Dzień z nocą próbują oszu­kać nas.

Po­woli kołyszę ją wiatr.
Wichu­ra rozpęta się,
Wspom­nienia jak liście,
opadną na dnie..

A ona po­woli wstanie,
ot­rząsnie się.
Jeszcze raz spoj­rzy w Twe oczy,po­calu­je Cię.
Po­da jej dłoń,uśmie­chnie się.
I odej­dzie po­zos­ta­wiając po so­bie
Tyl­ko czarną mgłę, 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 kwietnia 2011, 23:05
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria