Cailleach, teksty z grudnia 2015 roku

1 tekst z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

(nie) zdrada

Zdradziłam Cię we śnie
Nie po­wie­działam mu 'nie'
Poz­wa­lałam się do­tykać
Ciało swo­je zdobywać

Ty,le­niwie paląc fajkę
Spoglądałeś na nas uk­radkiem
Nie widziałeś w tym nic złego
Uśmie­chając się,wyszep­tałeś : 
Trwaj w swo­jej wyob­raźni,da­lej
Ja też nie istnieję,Kochanie

Zapomnij 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 grudnia 2015, 23:23
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 19:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 15:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 00:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 02:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 19:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 06:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

1 grudnia 2015, 23:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

7 listopada 2015, 23:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 21:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 21:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria