Cailleach, teksty z grudnia 2014 roku

1 tekst z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

Zapomniałam

Za­pom­niałam o Tobie,
skraw­ku DNA.
Nie szu­kałam,nie chciałam
od­na­leźć naj­mniej­szej cząstki w sobie.

Nig­dy więcej.


Myśli,jak wszys­tko z cza­sem, wyblakły.
Żyłam,bo chciałam żyć !
Niejed­nokrot­nie,sta­wiając niepew­nie krok do przodu.
I on z cza­sem,stał się całkowity.
Nie miał wyboru.

In­tuic­ja,niefor­tunny impuls
nie wiem
przedstawił [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 grudnia 2014, 01:24
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria