Cailleach, teksty z grudnia 2010 roku

2 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

" Cie­szyłam się,uśmiechałam,
Dos­ta­wałam to sa­mo w zamian
Te­raz wiem,że nie było warto...
Uśmie­chać się tak jas­no . " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2010, 21:59

'A te­raz stoisz prze­de mną i py­tasz kim jes­tem.Za­dajesz pytania.
A ja ? Sto­je i pat­rze na Ciebie pus­tym wzro­kiem,ta­kim sa­mym ja­kim on nieg­dys na mnie.
-Zmieniłaś się... -zmieniłam się? Ja nig­dy nie byłam sobą. Zaw­sze byłam tą, którą chciałeś abym była, na­wet wbrew włas­nej wo­li. Byłam Twoim ideałem.Te­raz zna­jac praw­dzi­wa mnie,na­dal kochasz? I za­pad­la niez­reczna cisza,kto­ra na zaw­sze roz­dzieliła by­lych kochan­kow. ' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 grudnia 2010, 00:06
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria