Cailleach, teksty z czerwca 2011 roku

1 tekst z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Cail­leach.

- A ja­kie Ty masz marze­nia ?- za­pyta pat­rzac mi w oczy.
- Hmm...dob­re py­tanie.-od­po­wie­dzialam zamyslona.
-To dziw­ne, ludzie po­win­ni zna­lezc od­po­wiedz na to py­tanie w prze­ciagu mi­nuty.To znaczy,ze ma­lo mys­lisz o sobie.
-Zaw­sze chciałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2011, 20:24
Cailleach

Emilia Woźniak

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria